GIỚI THIỆU CHUNG

Trường THCS Minh Thành - Thành phố Thái Bình

Địa chỉ: Số 2, đường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Email: c2minhthanh@thaibinh.edu.vn

Điện thoại:  02273834332

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

- Ngày thành lập 01/10/1970 UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định thành lập Trường cấp 2 phổ thông Minh Thành. Trường Minh thành là nơi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Bình.

- Năm 1975, 1976 đổi tên thành Phổ thông cơ sở Minh Thành. 

- năm 1993 đổi tên thành Trung học cơ sở Minh Thành.

II. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

Trường THCS Minh Thành là đơn vị có bề dày thành tích.

* 44 năm đạt trường Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được nhà nước tặng thưởng 3 huân chương lao động.

 - Hạng 3 năm 1984 (Quyết định số 564KT/HĐNN ngày 12/11/1984)

 - Hạng 2 năm 1989 (Quyết định số 301KT/HĐNN ngày 13/11/1989)

 - Hạng 1 năm 1996 (Quyết định số 1066KTCT ngày 13/11/1996)

* 59 Bằng khen cấp Bộ, Chính phủ và UBND Tỉnh; 17 cờ thưởng thi đua xuất sắc của Sở Giáo dục Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và hàng trăm cờ thưởng học sinh giỏi các loại.

* Năm 2000 được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"

* Năm học 2004 - 2005 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba

* Năm học  2006 - 2007 được UBND Tỉnh tặng cờ " Đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua"

* Năm học 2008 - 2009 được UBND Tỉnh tặng cờ " Đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua"

- Trường được chủ Tịch UBND Tỉnh Thái Bình tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

* Năm học 2009 - 2010 trường THCS Minh Thành được:

   - Nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

   - Được Bộ trưởng bộ GD&ĐT trao giấy chứng nhận "Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2006 - 2010"

   - Được chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

* Năm học 2010 - 2011 được tặng "Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ"

* Năm học 2011 - 2012:  Trường được UBND Tỉnh và Bộ GD&ĐT tặng bằng khen "Đã có thành tích tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học"

* Năm học 2012 - 2013 trường được Chủ tịch nước tặng "Huân chương Lao động Hạng nhất" lần hai.

* Năm học 2013 - 2014:

-  Trường được BTV Thành ủy tặng giấy khen Chi bộ Minh Thành "Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Trường đạt Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh ...

- Liên đội được nhận "Bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn"